تنها کشتارگاه صنعتی خراسان‌جنوبی زیر ساطور کمبود نقدینگی

یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره دامی خراسان‌جنوبی کشتار صنعتی بود که سال 98 با ورود کشتار…