فیلم| «دولت‌آبادآقا» مقصد خدمت جهادی دندانپزشکان قمی

گروه جهادی سفیران سلامت استان قم در اردویی سه روزه با حضور ۶۴ جهادگر، اقدام به…